LibreOffice 3.3

Efter at Oracle har overtaget OpenOffice har der været nogen uenighed mellem Oracle og det frie fællesskab bag officepakken omkring udviklingen. Dette […]